האמת שמאחורי - דיו לנצח

בס"ד 


פורסם לראשונה בארה"ק  במוצש"ק  פר' בא תשע"ג


הדיו לסת"ם במסורת ישראל


    אלפי שנות דור כתבו סת"ם עם דיו מסורתי ללא שינוי. והנה קם מדען והחליט שהדיו הישן כבר אינו ראוי לדורינו המודרני ויש להתאימו לרוח התקופה...
   מישהו שכח את ההיסטוריה היהודית כאשר "חוכמולוגים" באירופה שינסו מותניהם ל"שפץ" את היהדות לרוח התקופה! 
    כמובן אי אפשר סתם כך לשנות ולכל כזב חייבים אסמכתאות, ומעט יותר מקורטוב של אמת, כדי להראות אמין וכשר.

אז מה עושים???  סוחבים מהגניזה את כל הפסולים בתוך שקים גדולים, ופורשים את שללם לעיני רבנים, בהראותם כי מצב הסת"ם, הגיע למימדים מחרידים... וחייבים כמובן למצוא פתרונים, כי רבים החללים ופגועי המוחין, והכל כתוצאה מתפילין לא כשרים!

נו אז מה הפתרון??? ממציאים דיו על בסיס פולימר (נפט) אליו מוסיפים מעט שרף והרבה עשן נפט גז, וכמובן בל נשכח מעט שמן זית לזכר הימים הטובים, והכל תחת של סיסמה מרנינה "מחזירים עטרה ליושנה"...

התוצאה גומי שחור ודביק, שאחרי יבושו מתנהג כמו סיליקון מבריק, והכל בהכשר של "משמרת סתם", ששומרת תמיד על המסורת כמובן...
הממציא אינו סוכר את פיו ומשלח דברי אפיקורסות נגד חז"ל הקדושים. אך במקום להוקיעו ברבים ולהסיר ממנו כל הכשרים, מארגנים טקס "חזרה בתשובה" שכל כולה רק התנצלות "הולמת", שאחריה דברי הבלע ממשיכים בבלוגו, ללא פוצה פה ומוחה על כפירתו.  

הם מצליחים לתעתע רבים בגולה, בטענה שזה הדיו המקורי שנשכח הרכבו לפני אלפי שנים (אולי יחד עם שאר ההלכות שנשכחו באבלו של משה, רק שאת הרכב הדיו לא הצליח עתניאל בן קנז להחזיר בפילפולו, וחיכו עד הלום לפילפול הממציא, והכל בעידוד משמרת סתם ובהכשרם).

"פתרנו את בעיית הפסולים" הם מכריזים, רק ששכחו  לבדוק בכל הכתובים אם צבע זה בכלל דיו לכל הראשונים והפוסקים. "המקדש מעט" אומר "אין לשנות" המלאכת שמים אומר לעשות דיו ממה שמפורסם בפוסקים (ולמי שאינו מבין הוא אף מפרט ממה עושים דיו!) מהמשנ"ב מתעלמים (הוא אינו דן בזה הם טוענים).
מאיימים על המתריעים, משקרים בחוצות, טוענים לחילול שבתות (כי שכחו להוסיף לPacific Standart Time שמונה שעות).... 
אך את העיקר שוכחים, שבמרומים לא יועילו שום תככים, כי יוצגו כנגדם כתבים רשומים בדיו לנצח נצחים. 

הצבע גומי אינו נמחק במים וכמובן שאינו נשבר בקיפולי התפילין, אך שוד ו"שבר", יתכן שלפי רוב הראשונים לא מניחים תפילין מהודרים אם הם כתובים עם צבעים שאינם נשברים...

גדולי הדור מכריזים - "זה אינו דיו", אך הממציא ותומכיו טוענים נחרצות, הוליכו שולל את גדולי הדור בעלילות... זו דרכו של הממציא לכזב לכל דכפין ואפילו על חז"ל טען שהולכו שולל ע"י היצרנים...  (יצרני הדיו גילו לחז"ל רק מה שהם רצו ולא את כל סודות המקצוע לכן לא ידעו בדיוק ממה עשוי הדיו... כך פירסם היצרן עפ"ל בקובץ עץ חיים, שהעזו לתת במה לאפיקורס!).

הממציא נוטל אצטלא של נביא, ומפרט במאמרו מה היה לפני ולפנים, הוא יודע בפרוטרוט מה היה ובמה כתבו אחרי החורבן, רק שכח שנבואה לא ניתנה מאז ועד היום לאיש שהוא חכם...    

"גדולי הדור שמעו רק צד אחד" הם צועקים, "גדולי הדור שכחו שצריכים לשמוע את שני הצדדים"... לא ראו הסכמות... - הממציא ומסייעיו מתעלמים מהעובדה שהממציא בעצמו פירסם את הדיו ממה עשה,  ומי מהרבנים נתן הסכמה. בלוגו לכל הוצג עם כל כזביו והסכמותיו!
ידועים  דברי חז"ל הקדושים שאין צריכים יותר מהודאת בעל דין.

גם אם עתה מציעים למוסיף מכיסו, צבע ששחרותו יסודו מרוב עשן  שמן זית או אפילו כולו, צריך לזכור את החשוב מכל, שחייבים שיהיה קודם הכל "דיו"...

הדברים נרשמו בלשון מליצה, אך כל יהודי חייב לזעוק בחוזקה. 

חדש הוא טרף מן התורה, בפרט שאינו מסתדר עם כל פוסקי ההלכה.
  
ולכל יראי השם הדואגים לסת"ם, אל לכם ללכת שולל, אמנם יש הרבה מה לשפר, אך לא על ידי שינוי במסורת ישראל.


בבלוג זה יוצגו מאמרים של ת"ח חשובים שלמדו בעיון את סוגית הדיו, וכן תגובות לכל הפרסומים של הנוגעים בעניין.


להלן מכתבי הרבנים.